Søg

Ydelser

Udvidet gennemgang

Der har i mange år været tradition for, at alle selskaber skal have revideret årsregnskabet.

Revisionspligten er blevet lempet, så alle selskaber i regnskabsklasse B nu kan vælge en udvidet gennemgang i stedet for revision. Ved den udvidede gennemgang er revisors arbejde reduceret i forhold til en almindelig revision, og den kan således være et billigere alternativ til revision.

Som følge af de reducerede -–handlinger arbejder giver udvidet gennemgang ikke helt samme sikkerhed for årsregnskabet som en revision. Valget af påtegning bør bero på en vurdering af virksomhedens konkrete situation og fremtidsplaner. Desuden kan holdningen hos banken og visse leverandører inddrages i overvejelserne.

Overvejer du udvidet gennemgang, anbefaler vi derfor, at du kontakter os for en nærmere drøftelse herom.